Correctionele rechtbank

De correctionele rechtbank is bevoegd voor wanbedrijven en gecorrectionaliseerde misdaden. In hoger beroep neemt de rechtbank kennis van beroepen tegen vonnissen van de politierechtbank.