Correctioneel

Correctioneel is in het Belgische strafrecht de term die gebruikt wordt om de middencategorie van de misdrijven aan te duiden, met name de wanbedrijven. Het begrip wijst op de gedachte dat de dader nog voor verbetering of correctie in aanmerking komt. Het Strafwetboek omschrijft als correctionele gevangennisstraffen, de gevangenisstraffen van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar. Zij worden opgelegd door een correctionele rechtbank. Merk op dat criminele feiten of misdaden in België voor een assisenhof met een volksjury gebracht worden. In de praktijk worden echter meerdere zware feiten gecorrectionaliseerd. De wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden geeft het openbaar ministerie de mogelijkheid om de vervolging in te stellen voor een gewone strafrechtbank als er verzachtende omstandigheden of verschoningsgronden aanwezig zijn. De raadkamer kan de verdachte dan naar de correctionele rechtbank verwijzen. Voor bepaalde gecorrectionaliseerde misdrijven kan die toch een hogere gevangenisstraf uitspreken, tot tien jaar.