Commissaris

Een commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering, en oefent een onafhankelijke controle uit op de boekhouding van de onderneming. Over deze controle brengt de commissaris een verslag uit aan de algemene vergadering. Grote ondernemingen moeten steeds één of meer commissarissen-revisoren te benoemen, die lid dienen te zijn van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. Vaak wordt een accountantskantoor als commissaris benoemd.