Concessie

Een concessie is een vergunning van de overheid die anderen uitsluit. De verkrijger van de concessie of concessiehouder krijgt dus een monopolie (alleen recht) op bijvoorbeeld een stuk grondgebied.