Commissie voor juridische bijstand

De commissie voor juridische bijstand is samengesteld uit advocaten, O.C.M.W. -vertegenwoordigers en erkende organisaties voor juridische bijstand. De voornaamste taken van de Commissie zijn het organiseren van de zitdagen voor de eerstelijnsbijstand en bekendmaking van de toegangsvoorwaarden tot juridische bijstand bij het grote publiek.