Consumentenbescherming

Het geheel van regelgeving dat als oogmerk heeft de belangen van consumenten veilig te stellen. De achterliggende gedachte is dat de consument in het economisch verkeer een zwakkere positie inneemt dan zijn beroeps- of bedrijfsmatig handelende wederpartij.