Creative accounting

'Creative accounting' is een techniek van accountants om de administratie te voeren op een zodanige manier dat de balans en de winst- en verliesrekening op een creatieve manier worden onderbouwd, waardoor de winst wordt gemanipuleerd (overgewaardeerd). Doel van deze handeling is om bv. makkelijker krediet te krijgen, invloed op de beurskoers, enz.