Vruchtgebruik

Het recht van vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren en daarvan de vruchten te genieten. Het recht van vruchtgebruik is een zakelijk recht. Dat is een recht dat kan worden gevestigd op een goed (zaak of vermogensrecht). Over het algemeen wordt een dergelijk recht gevestigd op een onroerend goed. Degene die het recht van vruchtgebruik heeft wordt vruchtgebruiker genoemd. Degene die eigenaar is van een zaak die belast is met het recht van vruchtgebruik wordt blote eigenaar genoemd. Het vruchtgebruik bestond al in het klassieke Romeinse recht, en had de bedoeling om enerzijds de echtgenote van een overledene voldoende goederen te geven om te overleven, maar anderzijds te zorgen dat deze goederen in de familie bleven als de echtgenote hertrouwde. Ook tegenwoordig heeft het vruchtgebruik vooral betekenis voor het erfrecht. Als uw echtgenoot overlijdt, krijgt u het vruchtgebruik op de nalatenschap. De kinderen zijn blote 'eigenaar'.