Volle adoptie

het geadopteerde kind wordt volledig geïntegreerd in de familie: d.w.z. het is verwant aan de broers, zussen, de ouders en kan bijgevolg ook als dusdanig erven. De band met de oorspronkelijke familie valt volledig weg. Het geadopteerde kind krijgt de naam en de nationaliteit van de adoptanten. Eventueel kan ook de voornaam veranderd worden. De verplichting tot levensonderhoud bestaat tussen adoptanten en geadopteerde. De volle adoptie is definitief en onherroepbaar.