Verkeersongeval - accident

een gebeurtenis op een voor het rij- en ander verkeer openstaande weg, die verband houdt met het verkeer, waarbij ten minste een rijdend voertuig is betrokken en tengevolge waarvan schade is ontstaan en/of ten gevolge waarvan een of meerdere weggebruikers zijn overleden en/of gewond geraakt.