Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude is het handelen met de opzet een verzekeraar te misleiden. De fraudeur kan twee oogmerken hebben: Bij het aanvragen van een verzekering geeft de fraudeur een onjuiste voorstelling van de feiten. De fraudeur weet of vermoed dat de verzekeraar, wanneer er een juiste voorstelling van de feiten wordt gegeven, de verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden/premie zal accepteren. De fraudeur kan in geval van schade het oogmerk hebben de verzekeraar te misleiden, waardoor de verzekeraar een uitkering doet, die niet wordt verstrekt bij een juiste opgave van de feiten.