Venture Capital - Private Equity

Venture capital is een kapitaalvorm die voor de kapitaalverschaffer een zekere mate van risico inhoudt. "Venture capital" is een term die uit het Engels afkomstig is. De term is samengesteld uit "venture" en "capital". Een venture kan vertaald worden als een onderneming, een bedrijf, een avontuur en soms als een tocht. Venture capital hoeft niet altijd verstrekt te worden aan bedrijven, maar kan ook worden toegekend aan projecten. Venture capital onderscheidt zich van andere vormen van kapitaal door het risicodragende karakter. De kapitaalverschaffer spreekt met de ontvanger geen vooraf gepland aflossingstraject af, waarbij eventueel rente op de hoofdsom wordt betaald. De investeerder krijgt voor zijn financiering een aandeel in het bedrijf of project.Er bestaan verschillende vormen van venture capital. Een van de manieren waarop onderscheid wordt gemaakt is naar de fase waarin het bedrijf verkeert. Gesproken wordt van seed capital of zero stage capital, early stage financiering, mezzanine financiering en late stage financiering. Het begrip ‘private equity’ staat voor beleggingen in ondernemingen die niet aan de beurs genoteerd zijn, of in (delen van) bedrijven die van de beurs worden gehaald. In tegenstelling tot beleggers in beursgenoteerde bedrijven, zijn private equity maatschappijen actief betrokken bij de bedrijven waarin ze investeren. Private equity maatschappijen helpen een dergelijk bedrijf vaak niet alleen in financieel opzicht, maar in veel gevallen ook op het gebied van management en strategie. Op die manier kunnen investeerders zorgen voor een impuls voor het bedrijf en een verdere groei mogelijk maken.