Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht is het recht m.b.t. de oprichting, het bestuur, de (jaarlijkse) verplichtingen, aandelenkwesties en de ontbinding van besloten en naamloze vennootschappen. Oprichting vennootschap Bestuur vennootschap Herstructurering, reorganisatie, ontbinding Fusies, overnames en splitsingen Private equity & venture capital