Verzekeringssector

Een verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij zich jegens de andere partij tegen genot ener premie verbindt om deze schadeloos te stellen voor verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, die zij door een onzeker voorval zou kunnen lijden. De verzekeringssector omvat alle bedrijven, verenigingen, organisaties en andere actoren die actief zijn op het gebied van verzekeringen.