Vennootschapsbelasting

Binnenlandse vennootschappen, verenigingen, inrichtingen of instellingen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als zij: * regelmatig zijn opgericht, naar Belgisch of buitenlands recht * een rechtspersoonlijkheid bezitten, naar Belgisch of buitenlands recht, publiek of privé * niet uitdrukkelijk worden uitgesloten van de vennootschapsbelasting * in België hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer hebben (hun fiscale domicilie) * in België of in het buitenland verrichtingen van winstgevende aard exploiteren