Adoptie

Bij adoptie denk je waarschijnlijk spontaan aan het opnemen van een (buitenlands) kindje in een gezin. Je kan echter ook een meerderjarige persoon adopteren of het kind van je partner adopteren (de zogenaamde stiefouderadoptie).

Meerderjarigen kunnen alleen geadopteerd worden door gewone adoptie. Dan krijg je wel een band met de adoptant (degene die adopteert), maar blijft de band met het oorspronkelijk gezin bestaan. Minderjarigen kunnen ook geadopteerd worden door volle adoptie. Dan krijgt de geadopteerde alle rechten en plichten als een biologisch kind.

De meest gestelde vragen rond adoptie:

 1. Wat zijn de voorwaarden om te adopteren?
 2. Wat is de procedure om te adopteren?
 3. Hoelang duurt een adoptie
 4. Wat zijn de juridische gevolgen van een adoptie?
 5. Hoeveel kost een adoptie procedure?

U wilt graag een kind adopteren?

Dan is de eerste, verplichte stap de aanmelding bij het VCA. Dat kan via het aanmeldingsformulier op http://www.kindengezin.be/adoptie. Je meldt je aan voor adoptie. Later moet je de keuze maken tussen een binnenlandse of buitenlandse adoptie. Bekijk hier de volledige procedure om een kind te adopteren.

Kind in het binnenland adopteren

Om een kind in het binnenland te adopteren moet je een stevig proces doorlopen. Je wordt psychologisch gescreened en er is een procedure die je moet doorlopen aan de familierechtbank. We raden aan hiervoor een gespecialiseerde advocaat onder de hand te nemen. Hij kan u bijstaan en begleiden doorheen de procedure.

Kind in het buitenland adopteren

Om in België wettelijk erkend te worden als ouder van een kind dat in het buitenland werd geadopteerd en om die adoptie te laten registreren, moet u bij de Federale Centrale Autoriteit van de federale overheidsdienst Justitie een verzoek tot erkenning indienen. Meer informatie over adoptie vindt u op de website van de FOD Justitie. In de praktijk is een buitenlands kind adopteren een pak gemakkelijk dan een binnenlands kind adopteren. Deze procedure kan u quasi alleen doorlopen. 

Bestel hier de oplossing voor jouw situatie

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies