Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Moeten beide partners toestemming geven bij de adoptie minderjarige/meerderjarige?

Voor wat de adoptie van een meerderjarig kind betreft, is enkel de toestemming van het kind zelf en diegene die adopteert nodig (en van diens partner indien getrouwd).

Als het gaat om een meerderjarige is de voorafgaande toestemming van de andere partner bij een scheiding bijvoorbeeld niet vereist. Er moet maw geen toelating gevraagd worden vooraleer het verzoekschrift wordt neergelegd waarmee de adoptie aan de rechtbank wordt gevraagd. (Lees hier meer over de adoptieprocedure)

De andere partner zal echter toch kennis krijgen van de adoptie, gezien de griffie een kopie van het verzoekschrift moet sturen aan de bloedverwanten van de eerste graad ( hetzij ouders en kinderen). Na de kennisgeving zal de andere partner zich dus eventueel tegen een adoptie kunnen verzetten.

De andere partner zal daarvoor wel zelf initiatief moeten nemen, en zelfs als die zich tegen een adoptie zou verzetten, dan is het nog aan de rechtbank om te beoordelen of de adoptie al dan niet kan doorgaan. 

Je kan in principe zelf een verzoekschrift neerleggen voor de rechtbank, maar als je problemen verwacht met de biologische moeder/vader, dan ware het misschien aangewezen om je van bij het begin te laten bijstaan door een advocaat, zodat er geen fouten in de paperassen glippen.

Wij kunnen je daar, mocht je dat wensen, gerust bij verderhelpen.