Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Procedure om een kind te adopteren

Hoe verloopt de procedure voor een adoptie?

De adoptieprocedure bestaat uit 2 grote delen:

 • Een geschiktheidsprocedure. Je volgt daarin de verplichte voorbereiding en na een maatschappelijk onderzoek beslist de familierechter of je geschikt verklaard wordt voor adoptie.
 • Een bemiddelingsprocedure. Je start die procedure bij een erkende adoptiedienst of kiest voor een zelfstandige adoptie (enkel mogelijk bij buitenlandse adoptie).

De volledige procedure bestaat uit 7 stappen:

 1. Aanmelding en registratie
 2. Infosessies
 3. Instroom beheer
 4. Voorbereidingsessies
 5. Maatschappelijk onderzoek
 6. Geschiktheidsvonnis
 7. Bemiddeling

Voor meer info over de volledige procedure bekijkt u best deze brochure van kind en gezin.  

Hoe verloopt de juridische procedure?

Voor de adoptie van een meerderjarige moet men een verzoekschrift neerleggen bij de rechtbank van eerste aanleg. Voor de adoptie van een minderjarige moet men dat doen bij de familierechtbank. Voor de adoptie van een minderjarige moet men, zelfs als het gaat om de adoptie van het kind van een partner, een “opleiding” volgen.

Nadat het verzoekschrift tot adoptie wordt neergelegd op de griffie, verwittigt de griffie de meerderjarige afstammelingen van de geadopteerde in de eerste graad. 

De gewone adoptie verleent aan de geadopteerde de familienaam van de adoptant. De partijen kunnen evenwel de rechtbank vragen dat de geadopteerde zijn naam behoudt, voorafgegaan of gevolgd door die van de adoptant of de adopterende man. Is de geadopteerde ouder dan 18 jaar dan kunnen de partijen de rechtbank vragen dat de naam van de geadopteerde onveranderd blijft.