Publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking, kortweg PPS is een samenwerkingsverband waarin de publieke en de private sector, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren om meerwaarde te realiseren, en dit op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. De meerwaarde kan financieel, maatschappelijk of operationeel zijn. Toegegeven, elk contract tussen een overheid (publiek) en een bedrijf (privaat) impliceert een samenwerking. De 'samenwerking' in een PPS-constructie gaat echter verder. Beide partijen maken ruimte om de vooropgestelde resultaten creatiever te behalen. PPS biedt de mogelijkheid om de overheid en de bedrijven zo te laten samenwerken dat ze elk datgene kunnen doen waarin zij het beste zijn. Centraal staat dan ook de idee van een winwinsituatie. De publiek-private samenwerking kan betrekking hebben op uiteenlopende sectoren en projecten. Het kan gaan om infrastructurele projecten zoals de aanleg van wegen, bruggen, en tunnels. De publiek-private samenwerking kan ook betrekking hebben op de ontwikkeling van een stadsgebied, de bouw en exploitatie van woon- en zorgcentra, de bouw van een ziekenhuis of de aanleg en exploitatie van een bedrijvencomplex, enz.