Personenbelasting

De personenbelasting is verschuldigd door elke persoon, ongeacht zijn nationaliteit, die zijn domicilie of zetel van fortuin in België heeft gevestigd. Dit deel van fiscaal recht bevat het recht met betrekking tot de belasting van de inkomsten van natuurlijke personen. Voorbeelden: voorafbetalingen, laattijdige betaling, betwisting van belasting, ...