Probatie

Probatie is een begrip uit het strafrecht. Het betekent dat de rechter een proeftermijn kan opleggen van minimum één jaar en maximum vijf jaar. Deze probatie kan zowel gekoppeld worden aan een opschorting van straf als aan een uitstel van straf. 'Opschorting' betekent dat de rechter, met instemming van de beklaagde, de strafbare feiten bewezen acht, maar geen straf uitspreekt, bijvoorbeeld omdat de beklaagde zijn schade hersteld heeft. 'Uitstel' betekent dat er wel een straf uitgesproken wordt, maar dat deze niet uitgevoerd wordt. In het geval dat aan deze opschorting of uitstel speciale voorwaarden verbonden zijn, spreekt men van probatie-opschorting of probatie-uitstel. De beklaagde (bij opschorting) of de veroordeelde (bij uitstel) moet akkoord gaan en actief meewerken. Voorbeeld van een probatiemaatregel is het volgen van een ontwenningskuur.