Politierechtbank

De politierechtbank is een vonnisgerecht. Ze bestaat uit één of meer politierechters. De politierechtbank behandelt zowel burgerlijke zaken als strafzaken. In strafzaken is zij bevoegd voor: * overtredingen met uitzondering van inbreuken op de drugwet * wanbedrijven die gecontraventionaliseerd zijn * misdrijven omschreven door artikel 138 Sv. Bijvoorbeeld verkeersmisdrijven * onopzettelijke slagen en verwondingen of doding wanneer gevolg van verkeersongeval * inbreuken betreffende aansprakelijkheidsverzekering In burgerlijke zaken is zij bevoegd voor alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval.