Pensioen

Er bestaan twee soorten pensioenen: het rustpensioen en het overlevingspensioen. Het rustpensioen is een inkomen waarop je recht hebt na een loopbaan als zelfstandige. Een volledige loopbaan is 45 jaar voor een man en 11 jaar (anno 2008) voor een vrouw. Om op pensioen te gaan moet je natuurlijk de pensioenleeftijd bereikt hebben. De normale pensioenleeftijd is 65 jaar voor zowel mannen als vrouwen. Je kan wel vanaf 60 jaar met vervroegd pensioen. In dat geval wordt je pensioen verminderd met 5% per jaar vervroeging. Het overlevingspensioen is een vergoeding die aan de overlevende echteno(o)t(e) wordt toegekend. De uitkering wordt berekend op basis van de prestaties van de overleden echtgeno(o)t(e). De weduwe of weduwnaar moet wel minstens 45 jaar oud zijn.