Publiek recht

Het recht kan worden verdeeld in publiekrecht en privaatrecht. Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de overheid en de burger. Tot publiekrecht worden gerekend: het strafrecht, bestuursrecht en staatsrecht