Patenten

Wanneer je een patent verkrijgt, beschik je over een officiële erkenning dat je het recht hebt om iets dat je hebt bedacht of gemaakt als enige te verkopen