Militair recht

Het militair recht of recht van de gewapende conflicten kent een tweeledige samenstelling: - het recht van Den Haag : militaire noodwendigheid, beginsel van onderscheid, proportionaliteit, militaire doelwitten, bescherming van cultureel erfgoed, gebruik en keuze van wapens, het recht van de belligerente bezetting. - het recht van Genève of het internationaal humanitair recht: bescherming van burgers, internationale en interne conflicten, krijgsgevangenen, onderscheid combattanten en niet-combattanten. Er wordt tevens een overzicht gegeven van het Jus ad bellum, de rechtmatigheid van een gewapend optreden.