Misverstanden

Een vergissing is een abusievelijk onware uitspraak of onbedoeld verkeerde handeling. Een vergissing is een cognitieve fout: het denkproces leidt niet tot het juiste resultaat. Als synoniem te beschouwen is de term misverstand, waarin het verstand de informatie misinterpreteert die wordt uitgewisseld in de communicatie tussen twee mensen. Het werkwoord "verstaan" heeft in oud Nederlands de betekenis van "begrijpen" zoals het Duitse "verstehen". Vergissingen en misverstanden ontstaan meestal door gebrekkige kennis en 'valse kennis', oftewel de illusie van kennis. Deze 'kennis' is vaak afkomstig van vooroordelen en veralgemeningen, maar ook van zintuiglijke illusies zoals gezichtsbedrog.