Materiële schade

De schade wordt veelal uitgedrukt in een materiële waarde in de vorm van een geldbedrag. Een schade kan ook immaterieel zijn, bijvoorbeeld imagoschade. Voorbeelden van schade zijn: * Materiële schade, onder te verdelen in o Personenschade, waarmee men lichamelijk letsel of overlijden bedoelt; o Economische schade, bijvoorbeeld een winkel die geen klanten meer kan bedienen omdat zij te laat of niet bevoorraad wordt; o Zaakschade, bijvoorbeeld een beschadiging aan een huis of auto.