Misdrijf

De term "misdrijf" is in het Belgisch strafrecht een overkoepelende term voor alle gedragingen die in strijd zijn met de strafwet. Er zijn, wettelijk vastgelegd, drie soorten misdrijven, ingedeeld op basis van de straffen die op dat misdrijf staan: 1. een overtreding dat wordt bestraft met een politiestraf uitgesproken door de Politierechtbank; 2. een wanbedrijf dat wordt bestraft mat een correctionele straf, uitgesproken voor een Correctionele rechtbank; 3. een misdaad dat wordt bestraft met een criminele straf, uitgesproken door het Hof van Assisen.