Minderjarigen

Minderjarigen zijn mensen die jonger zijn dan een bepaalde leeftijd, en daardoor andere rechten en plichten hebben dan meerderjarigen. In België is men minderjarig tot een leeftijd van 18 jaar. De term "minderjarige" wordt in de media met name gebruikt in verband met strafrechtelijke vervolging. Minderjarigen vallen in West-Europa onder jeugdstrafrecht in plaats van het reguliere strafrecht