Magistraat / (mv.) magistraten

Een magistraat is in principe iedereen die is verkozen in een openbaar bestuursambt. In de praktijk wordt de term tegenwoordig alleen nog gebruikt bij de rechterlijke macht en bij burgemeesters. In de rechterlijke macht kent men de staande magistratuur en de zittende magistratuur. De rechters worden tot de zittende magistratuur gerekend en de officieren van justitie tot de staande magistratuur. De rechter blijft zitten tijdens de zitting, de officier van justitie voert daar staande het woord.