Due diligence

Due diligence is het onderzoek dat meestal plaatsvindt bij bedrijfsovernames en outsourcing. De overnemende partij zal zich ervan willen overtuigen dat er geen kat in de zak wordt gekocht en daartoe een (uitgebreid) boekenonderzoek laten verrichten. Ook zal onderzocht worden of er geen juridische, fiscale of andere problemen zijn. Door een due diligence onderzoek kan ook de waarde van het over te nemen bedrijf beter worden bepaald.