Distributiesector - Retail

De distributiesector is de sector die zich bezighoudt met het brengen van de goederen van producent naar consument. Hieronder worden vooral de warenhuisketens verstaan. Retail (Engels, letterlijk wederverkoop) is het jargon voor levering van diensten en/of goederen aan particulieren. Het gaat bij retail dus om detailhandel. De detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant tot consument.