Doodslag

Doodslag is het opzettelijk, maar niet met voorbedachten rade, beroven van het leven van een ander. Er is sprake van opzet als de dader wist dat zijn handeling iemands dood zou kunnen veroorzaken, ongeacht of dat zijn bedoeling was. Als iemand bijvoorbeeld met een vuurwapen op de ramen van een gebouw schiet waar zich mensen kunnen bevinden, is er sprake van (poging tot) doodslag. Bij doodslag wordt onderscheid gemaakt tussen "Gewone" doodslag, waarbij de doodslag als strafbaar feit op zichzelf staat, en gekwalificeerde doodslag. Bij gekwalificeerde doodslag heeft de dader voorafgaand, tijdens of na het plegen van een ander strafbaar feit doodslag gepleegd om de uitvoering van dat feit voor te bereiden of te vergemakkelijken of om de kans op betrapping te verkleinen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer tijdens een gewapende overval iemand doodgeschoten wordt. Gekwalificeerde doodslag wordt als verzwarend feit gezien en daarom extra bestraft. Wanneer er wel sprake is van voorbedachten rade, wordt gesproken van moord. Indien de dood van een ander niet opzettelijk is veroorzaakt, maar wel verwijtbaar is, spreekt men van dood door schuld.