Derdenrekening

Een derdenrekening is een rekening voor gelden die toekomen aan derden. De derdenrekening is een bankrekening die wordt gebruikt door personen en bedrijven die namens anderen gelden ontvangen. Bijvoorbeeld advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus. Iedere storting op de derdenrekening geeft de uiteindelijke begunstigde recht op een aandeel in het totale saldo van de derdenrekening. Derdenrekeningen genieten wettelijke bescherming, wat er op neerkomt dat op derdenrekeningen geen beslag gelegd kan worden, ook niet in geval van faillissement, zodat er garantie is dat de gelden daadwerkelijk in handen zullen komen van de rechthebbende(n). Derdenrekeningen worden gebruikt om namens cliënten bedragen te incasseren, of om tijdelijk de bedragen veilig te stellen. Een gerechtsdeurwaarder zal in de executie-fase alle gelden op zijn derdenrekening laten storten. Vanaf de derdenrekening wordt het vervolgens overgemaakt naar de opdrachtgever. Bij het kopen van een huis zal de bank de hypotheeksom op de derdenrekening van de notaris storten, en nadat aan alle formaliteiten is voldaan zal de notaris de som overmaken naar de verkoper van het huis. Op deze manier is er garantie dat de bank de hypotheek uitbetaalt, en heeft de bank tegelijkertijd zekerheid dat zij het geld niet kwijt is wanneer (bijvoorbeeld) blijkt dat er geen hypotheek gevestigd kan worden op het huis.