Dader / pleger

De dader van een misdrijf of andere verwerpelijke daad is de persoon die de daad heeft uitgevoerd. De letterlijke betekenis van het woord is "degene die iets gedaan" heeft, maar in de praktijk wordt het woord alleen voor slechte daden gebruikt. In een rechtsstaat is het voorbehouden aan rechters om de conclusie te trekken of iemand werkelijk de dader is. Door iemand aan te merken als dader voordat een rechter zich daarover heeft uitgesproken kan men een onschuldige beschuldigen. Hierdoor kan men zelf strafbaar worden aan smaad of laster.