Deelneming / deelnemen / participatie / participeren