Doping

Een korte, simpele omschrijving van doping is: “Stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).” Het gaat dus niet alleen maar om stoffen, maar ook zijn bepaalde methoden verboden. Maar eigenlijk is de definitie van doping nog breder. Doping kan voorkomen in de vorm van bloed, injectievloeistof of in pillen Officieel luidt de definitie van doping: “Een overtreding van een of meer bepalingen uit het dopingreglement.” Deze bepalingen zijn: · Aanwezigheid van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n); · (Poging tot) het gebruik van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n); · (Poging tot) gebrekkige medewerking; · Gebrekkige informatieverstrekking; · (Poging tot) manipuleren; · (Poging tot) bezit; · (Poging tot) handel; · (Poging tot) toediening; · Voor minder valide sporters geldt het verbod op ‘boosting’.