Vergunning en milieu

Advies over bouwvergunningen, betwistingen, bodemsanering, subsidies en vervuiling

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Wat verandert? 

De milieuvergunning van bepaalde duur zal een omgevingsvergunning van onbepaalde duur worden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.

De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

Wanneer gaat de omgevingsvergunning van start?

De Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies zijn op 23 februari 2017 gestart met de omgevingsvergunning. Ook de volgende gemeenten volgen nu de procedure voor de omgevingsvergunning: Beersel, Diest, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden.

De andere gemeenten hebben beslist om de omgevingsvergunning uit te stellen tot 1 januari 2018.

In de overgangsperiode moeten de gemeenten met uitstel de aanvragen voor bouwvergunningen en milieuvergunningen nog afzonderlijk behandelen. De verleende milieuvergunningen worden wel van onbepaalde duur. Daarna moeten de gemeente de procedure van de omgevingsvergunning volgen.

Meer informatie betreffende de aanvraag en procedure van de omgevingsvergunning is terug te vinden op de website van de Vlaamse Overheid