Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Verkrijgen van een vergunning als vrije beroeper in een woonpark

 

Verkrijgen van een vergunning in een woonpark als vrije beroeper

Stel u woont in een woonpark, maar u krijgt niet onmiddellijk de juiste vergunningen of u zit met vragen wat er mogelijk is om een vrij beroep hierin te kunnen uitoefenen.

RUP

Eerst dient men te onderzoeken of er geen Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of Bijzondere Plannen van Aanleg de bestemming van het gebied regelen, zodat de bestemming vandaag nog steeds door het gewestplan geregeld wordt.

De regel is dat woonfunctie is toegelaten. Art. 1 M3, 1.2.1.4 van de ‘Omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen’ geeft ook uitdrukkelijk aan dat een woonpark bedoeld is als ‘louter tegenstelling tot een ‘gewoon’ woongebied zonder de overdruk van woonpark, waar wel andere activiteiten zoals kleinhandel en dienstverlening mogelijk zijn). Hoewel dit geen strikte regel is, kunnen geen niet-residentiële inrichtingen worden vergund.

Een woonparkgebied is uitsluitend van residentiële aard, en dus exclusief voorbehouden voor wonen.

Vrij beroep

Stel u bent vrije beroeper. Voor de vestiging van een vrij beroep (zonder dat dit een nevenfunctie zou zijn naast een woonfunctie) zal een omgevingsvergunning vereist zijn om de hoofdfunctie van het gebouw te wijzigen van woonfunctie naar kantoorfunctie. Deze dient u in eerste instantie aan te vragen bij de gemeente, beroep is mogelijk bij de deputatie van de provincie. Meer informatie over de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u terugvinden via de link.

Gelet op bovenstaande lijkt de kans echter klein dat u dergelijke vergunning zou kunnen verkrijgen voor dit pand. Er is immers bijzonder sterke en ook algemene en uitdrukkelijk voorgeschreven terughoudendheid om in woonparken andere functies dan wonen toe te laten.

Een gebruik als kantoor als nevenfunctie (naast wonen) wel een optie, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.

Bestemmingswijziging

Een bestemmingswijziging is enkel mogelijk op initiatief van de gemeente die hiervoor een RUP zal moeten opmaken. Evenwel is de kans klein dat de gemeente dit zal doen, het opmaken van een RUP is een relatief intensieve procedure, die bovendien onderworpen is aan een openbaar onderzoek en dergelijke meer. Initiatief hiervoor ligt uitsluitend bij de gemeente, en u kan op geen enkel moment een planwijziging afdwingen of aanspraak maken daarop.

Als u een kantoor voor een vrij beroep zou willen vestigen in het pand, lijkt de meest realistische optie dat dit als nevenfunctie is naast de woonfunctie, hetgeen vereist dat aan de voorwaarden wordt voldaan zoals omschreven door de gemeente. Dit vereist dan ook dat de woonfunctie als hoofdfunctie blijft bestaan en er effectief ook wordt gewoond.

Een aanvraag voor omgevingsvergunning om de functie van het pand te wijzigen van woonfunctie naar (uitsluitend) kantoorfunctie voor een vrij beroep is mogelijk, maar zal gelet op de ligging in woonparkgebied, een geringe slaagkans hebben.

Advies over bouwvergunningen, betwistingen, bodemsanering, subsidies en vervuiling

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten. Heb je een vergunning nodig om vanuit je woning handel of diensten te leveren? Lees hier het antwoord.

 

Oplossing door Jureca

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van vergunningen kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.