Soorten vergunningen

Welke soort vergunning heb je nodig?

Wat is een vergunning?

Een vergunning of ontheffing is een officiële (noodzakelijke) toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. De wet kan bepalen dat iets verboden is zonder vergunning. De wet kan ook bepalen dat iets verboden is, met de mogelijkheid om een ontheffing van dat verbod te krijgen.

Welke soorten vergunningen bestaan er?

Stedenbouwkundige vergunning

U dient deze vergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen voor:

 • Het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen
 • Het aanbrengen van verhardingen
 • Het gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, opslaan van materialen, afval, etc.…
 • Het plaatsen van lichtreclames en reclameborden
 • Het wijzigen van het gebruik van een gebouw

Deze vergunning is gekoppeld aan de milieuvergunning.

Milieuvergunning

Het Vlaams Reglement voor Milieuvergunning (VLAREM) onderscheidt drie klassen van milieubelastende bedrijven. Klasse 3 staat voor de minst belastende ondernemingen, hiervoor hebt u geen vergunning nodig. De vestiging moet wel bij de gemeente worden gemeld. U dient over een vergunning te beschikken als uw bedrijf thuishoort in klasse 1 of 2.

Voedselveiligheid

U dient een erkenning, registratie of toelating te hebben van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV – dienst Eetwareninspectie) indien u voedingsmiddelen wil fabriceren, verpakken, opslaan, vervoeren of in de handel brengen. Meer informatie vind je op de website van het FAVV.

Handelsvestigingen groter dan 400 m² (socio-economische vergunning)

Wenst u een kleinhandel te starten met een netto-handelsoppervlakte van meer dan 400 m², dan dient u een vergunning hiervoor aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de handelsvestiging zal worden uitgebaat. De netto handelsoppervlakte, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakten, bestemd voor verkoop en toegankelijk voor het publiek vormt de norm voor de vergunning.

Ambulante activiteiten

Wanneer u producten wenst te verkopen buiten de hoofdzetel of de vestigingen die u aan de kruispuntbank voor ondernemingen hebt gemeld, dan spreekt men van ambulante handel. Ambulante handel kan gebeuren op de openbare en private markten, op de openbare weg of bij de koper thuis. Om dit te doen dient u over een leurkaart te bezitten. De leurkaart vraagt u aan bij een ondernemingsloket naar keuze.

Machtiging beenhouwer - spekslager

Vanaf 1 januari 2018 is er geen machtiging beenhouwer-spekslager meer nodig in het Vlaamse Gewest. Concreet wil dit zeggen dat het Agentschap Innoveren en Ondernemen vanaf die datum ook geen machtigingen meer zal uitreiken. Wel zal u nog steeds over het getuigschrift ‘Basiskennis Bedrijfsbeheer’ moeten beschikken.

De machtiging beenhouwer-spekslager is een machtiging die u nodig heeft wanneer u een beenhouwerij of spekslagerij wenst uit te baten. Deze wordt vereist voor de verkoop, het te koop stellen en het met het oog op de verkoop uitsnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees.

Andere specifieke activiteiten

Voor diverse activiteiten bestaan specifieke richtlijnen (zoals voor braderijen, solden, uitverkoop, lichtreclame,…). Vraag dus steeds na bij uw ondernemingsloket en bij uw gemeente, welke zaken specifiek op uw onderneming van toepassing zijn.

Welke problemen zijn er?

 • Men is vergeten een vergunning aan te vragen en zijn toch aan de activiteit begonnen.
 • De man zet zijn project nog voort nadat de vergunning is vervallen.
 • Men heeft de foute soort vergunning aangevraagd voor die bepaalde activiteit.
Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies