Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Kan je trouwen zonder je bezittingen te moeten delen?

Kan je trouwen en toch niet al je bezittingen moeten delen?

Stel dat je wil trouwen met je partner maar jullie hebben beiden kinderen uit een vorig huwelijk. Met die reden willen jullie niet alle huidige bezittingen delen naar de latere erfenis toe. Is er verder ook een methode om te voorkomen dat wanneer 1 van beiden overleid de gemeenschappelijke rekening niet geblokkeerd wordt?

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

Welke trouwstelsels bestaan er en wat houden deze in?

Als je huwt, zal je alleszins een huwelijk stelsel moeten kiezen. Kies je niet, dan wordt keuze voor jou gemaakt. 

Je hebt de keuze uit het wettelijk stelsel, de algemene gemeenschap van goederen en scheiding van goederen. Lees hier meer over de verschillen tussen de huwelijkstelsels en met welk huwelijkstelsel je het best trouwt.

Bij een scheiding van goederen blijft iedereen eigenaar van zijn eigen goederen. Jullie hebben ook geen enkel gemeenschappelijk goed. Als jullie samen iets kopen, zijn jullie beiden ‘onverdeelde eigenaar’ daarvan. Kopen jullie apart iets, dan is enkel degene die koopt eigenaar. 

Bij een eventuele scheiding of overlijden worden enkel de onverdeelde goederen verdeeld. De eigen goederen van degene die eerst overlijdt, gaan naar de eigen kinderen. De andere partner krijgt wel een vruchtgebruik.

Bij een algehele gemeenschap is alles dan weer gemeenschappelijk. Er bestaan geen eigen goederen. Ook niet wat voor het huwelijk eigen was. Als jullie scheiden of één van beiden overlijdt, wordt alles verdeeld. Dat kan – vooral bij een scheiding – erg onaangename gevolgen hebben. 

Bij het wettelijke stelsel spreken we ook van een gemeenschap van aanwinsten. Het wettelijk stelsel is ook van toepassing als er geen stelsel wordt gekozen. Bij het wettelijke stelsel zijn er eigenlijk drie vermogens: één eigen vermogen per echtgenoot en een gemeenschappelijk vermogen. 

In het wettelijke stelsel blijft alles wat vóór het huwelijk al eigen was, ook eigen. Ook wat je erft of schenkingen blijven eigen, zelfs als dat tijdens het huwelijk gebeurde. Hetzelfde geldt voor de schulden. Schulden van vóór het huwelijk blijven eigen schulden. 

Alles wat jullie verwerven tijdens het huwelijk, is dan weer gemeenschappelijk. Het gaat dan zowel om jullie inkomsten (loon en uitkering) als om inkomsten uit eigen goederen (bv. huurgeld van een eigen woning die verhuurd wordt).

Ook alles wat jullie tijdens het huwelijk aankopen, wordt vermoed gemeenschappelijk te zijn. 

Als jullie scheiden of één van jullie overlijdt, wordt het gemeenschappelijke vermogen (wat jullie samen verdiend hebben en aankochten), in twee verdeeld. De andere krijgt daarvan de helft in volle eigendom (maar hiervan kan je afwijken). De andere helft (en eventuele eigen goederen) wordt dan de nalatenschap of erfenis

De overlevende echtgenoot krijgt vervolgens het vruchtgebruik op de volledige erfenis (dit is de helft van het gemeenschappelijk vermogen en eventuele eigen goederen). De kinderen of andere erfgenamen krijgen de blote eigendom.

Daarnaast is het ook mogelijk om te kiezen voor het wettelijke stelsel, maar bepaalde goederen in te brengen en zo dus gemeenschappelijk te maken door middel van een huwelijkscontract

Specifiek wat betreft het overlijden, kunnen beide echtgenoten – binnen de wettelijke grenzen – ook beslissen wat er met hun nalatenschap gebeurt na hun dood. Lees hier meer over de huwelijkstelsels en wat ze betekenen voor de erfenis.

Wat betekent dit nu concreet?

Als jullie trouwen zonder contract, is het wettelijke stelsel van toepassing. In dat geval blijft de woning van je man, maar worden jullie inkomsten wel gemeenschappelijk. Er moet dus alvast geen huwelijkscontract komen over de eigen woning. 

Bij het overlijden zullen de kinderen ook geen aanspraken kunnen maken, vermits de overlevende sowieso het vruchtgebruik krijgt op de nalatenschap. 

Als je spaarrekening nu al aardig gevuld is, blijft die ook van jou. Dit is ook een eigen goed. Let op met stortingen die je tijdens het huwelijk nog zou doen. Het geld waarmee je dat doet, is immers gemeenschappelijk. 

Dat een rekening geblokkeerd wordt, kun je jammer genoeg niet vermijden. Dat is de standaard procedure voor gemeenschappelijke rekeningen of een eigen rekening van degene die overlijdt. 

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.