Huwelijk

Juridische informatie betreffende uw rechten en plichten tijdens het huwelijk

Wat is het huwelijk?

Het huwelijk is een door burgerlijk of religieus recht geregelde samenlevingsvorm voor het leven die de fundering vormt van de meeste gezinnen en die meer in het algemeen van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder duurzame seksuele relaties en familieverbanden.

Cruciaal is het onderscheid tussen het kerkelijk huwelijk (of religieus huwelijk) enerzijds, en het burgerlijk huwelijk anderzijds. De precieze definitie van het huwelijk is afhankelijk van de historische en culturele context, en hangt ook samen met de religieuze overtuiging van de echtgenoten.

Redenen om te trouwen

 • Men wenst de betreffende materiële en/of ideële rechten, of men wenst de partner deze rechten te verlenen.
 • Liefde: De twee partners houden van elkaar en willen hun hele leven bij elkaar blijven en voor elkaar zorgen, en vinden gevoelsmatig dat daar een huwelijk bij hoort.
 • Verbinding tussen beide: veel koppels trouwen voor het symbool van verbintenis.
 • Geloof: sommige partners geloven dat hun relatie alleen zal slagen als ze Gods zegen ontvangen (kerkelijk huwelijk).
 • Huisvesting, het verkrijgen van woonruimte en bijvoorbeeld een hypothecaire lening kan eenvoudiger zijn als er sprake is van een huwelijk. In sommige landen bestaat er ook 'wettelijk samenwonen', wat dan dezelfde voordelen geeft.
 • Beroep: in sommige beroepen is het verdacht als je niet getrouwd bent. In moslimlanden is het handiger om getrouwd te zijn dan om ongetrouwd samen te wonen, dus als je daar voor je beroep moet zijn is een huwelijk een overweging. Soms hebben getrouwden ook voordelen binnen hun beroep.
 • Soms zijn er kinderen op komst en wil men dit goed regelen; er is dan sprake van een moetje. Vaak wil men in de toekomst kinderen en wil men dit alvast goed regelen.
 • Belasting: soms is een huwelijk qua belastingen voordelig.

Burgerlijk huwelijk in België

Geslacht

Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van hetzelfde geslacht. Het homohuwelijk is in België bijgevolg toegelaten.

Leeftijd

Niemand mag een huwelijk aangaan voor hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. Om gewichtige redenen kan de jeugdrechtbank het verbod om voor achttien jaar een huwelijk aan te gaan opheffen.

Toestemming

Er is geen huwelijk wanneer er geen toestemming is.

Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens een van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde. In dit laatste geval zou sprake zijn van een schijnhuwelijk.

Er is evenmin een huwelijk wanneer het wordt aangegaan zonder vrije toestemming van beide echtgenoten en de toestemming van minstens een van de echtgenoten werd gegeven onder geweld of bedreiging.

Zonder toestemming van zijn ouders mag een minderjarige geen huwelijk aangaan.

Polygamieverbod

Men mag geen tweede huwelijk aangaan voor de ontbinding van het eerste.

Incestverbod

Het huwelijk is (in België) verboden tussen alle bloedverwanten in de rechte opgaande en nederdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn. De Koning kan, om gewichtige redenen, het verbod voor aanverwanten opheffen.

In de zijlijn is het huwelijk verboden tussen broers, tussen zusters of tussen broer en zuster.

Het huwelijk is ook verboden tussen oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef. De Koning kan, om gewichtige redenen, dit verbod opheffen.

Verschillende huwelijksvormen

 • Christelijk huwelijk
 • Joods huwelijk
 • Islamitisch huwelijk
 • Ceremonieel huwelijk
 • Homohuwelijk
 • Polygaam huwelijk
 • Postuum huwelijk
 • Trouwen met de handschoen
 • Chinees huwelijk
 • Kinderhuwelijk
 • ...

Bestel hier de oplossing voor jouw situatie

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies