Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Welke formaliteiten horen bij het huwelijk?

Als jij en je partner voldoen aan alle voorwaarden die door de Belgische wet gesteld worden aan de huwelijkskandidaten, kun je het huwelijk laten inplannen bij de burgerlijke stand.   

Akte van aangifte

Daartoe dien je minimaal veertien dagen voor de huwelijksdatum aangifte te doen van het geplande huwelijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aangifte wordt de ‘akte van aangifte’ genoemd. Dat moet gebeuren in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont, of waar deze ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Op voorwaarde dat je ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister, volstaat het om volgende documenten voor te leggen bij de huwelijksaangifte: een identiteitsbewijs van beide echtgenoten en – indien er een huwelijkscontract opgemaakt is – een door de notaris opgemaakt attest van het huwelijkscontract.

De huwelijksvoltrekking

Het huwelijk zal worden voltrokken in de gemeente waar vooraf de aangifte gebeurd is, en dat ten vroegste na veertien dagen en ten laatste na zes maanden volgend op de aangifte.

Nog voor de huwelijksvoltrekking zal de ambtenaar van de burgerlijke stand – de burgemeester of een schepen – een aantal artikels voorlezen omtrent de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten. Deze rechten en plichten hebben onder meer te maken met samenwonen, huwelijkse trouw en het verlenen van hulp en bijstand.

Daarop volgt de eigenlijke voltrekking van het huwelijk. Hierbij vraagt de ambtenaar aan de aanstaande echtgenoten of ze elkaar tot echtgenoot willen nemen. Als beide echtgenoten hierin toestemmen, worden de trouwers in naam van de wet door het huwelijk verbonden.

Vervolgens maakt de ambtenaar de huwelijksakte op - niet te verwarren met een huwelijkscontract – en schrijft hij het huwelijk in de registers van de burgerlijke stand. De echtgenoten ontvangen ook een trouwboekje.

Let wel: als de ambtenaar meent dat minstens één van de partners niet aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot het huwelijk voldoet, kan hij weigeren om het huwelijk te voltrekken.