Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

De regels tijdens het huwelijk

Het huwelijk brengt een aantal gevolgen met zich mee. Het is belangrijk te beseffen dat deze gevolgen duren zolang het huwelijk bestaat. U hebt deze verplichtingen dus tot het moment dat de echtscheidingsprocedure volledig beëindigd is. Als u trouwt verandert er in principe niets aan uw juridische bekwaamheid. 

Gevolgen van het huwelijk

De voornaamste gevolgen zijn:

  • Er zijn heel wat gevolgen voor uw vermogen. U kan ook een huwelijkscontract afsluiten om zelf te bepalen wat er met uw vermogen gebeurt.
  • U heeft een aantal plichten tegenover uw partner. U moet hem/haar onderhouden en bijstaan. U moet hem/haar trouw blijven. In principe bent u ook verplicht om samen te wonen. Er zijn echter geen directe sancties. Wel kan het verlaten van uw partner een grond tot echtscheiding zijn.
  • U moet beiden naar eigen vermogen bijdragen in de dagelijkse kosten van het huwelijk, zoals de uitgaven die u doet voor de opvoeding van de kinderen.
  • Het huwelijk heeft gevolgen voor de afstamming van de kinderen die tijdens het huwelijk worden geboren.
  • Echtgenoten erven.

Deze gevolgen gelden tot aan de echtscheiding, die definitief wordt als de procedure volledig beëindigd is. Dat betekent dat u ook tijdens de echtscheidingsprocedure uw partner moet onderhouden en hem/haar een levensstandaard verschaffen die vergelijkbaar is met de levensstandaard van tijdens het huwelijk.

Problemen tijdens het huwelijk

U kan zich tijdens het huwelijk tot de rechter wenden als er problemen zijn. De rechter kan uw partner verbieden om bepaalde handelingen te stellen of om een bepaald beroep uit te oefenen dat schadelijk zou zijn voor het gezin.