Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Gevolgen van een verloving, met wie mag ik trouwen

Ook voor het huwelijk tot stand komt zijn er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden. Hieronder vindt u eerst informatie over de verloving. Daarnaast vindt u informatie over wie kan trouwen en welke stappen u moet nemen om te kunnen trouwen.

De verloving

De verloving heeft in principe geen juridische gevolgen. U kan steeds de verloving verbreken. Wel moet u ermee rekening houden dat u eventueel schadevergoeding zal moeten betalen als uw verloofde of haar familie schade lijdt door de verbreking van de verloving. Als uw verloofde en zijn/haar familie een duur trouwfeest betaald hebben en u niet opdaagt op de trouwdag, zullen ze eventueel een deel van de kosten van u kunnen terugvorderen.

Als uw partner de verloving verbreekt, kan u eisen dat u de trouwringen of andere geschenken terugkrijgt. Het moet wel gaan om 'schenkingen ten voordele van het huwelijk'. Als u een andere gratis prestatie zou hebben geleverd (zoals het repareren van de auto van uw partner), heeft u geen recht op een vergoeding.

Wie mag trouwen?

Er zijn een aantal voorwaarden om te mogen trouwen. Het maakt niet uit of u en uw partner van hetzelfde of van een verschillend geslacht zijn.

 • U en uw partner moeten beiden minstens 18 jaar zijn. Toch kan een minderjarige in bepaalde omstandigheden trouwen. Daarvoor moet er wel toestemming van de rechter zijn.
 • U mag niet trouwen met uw verwanten:
  • In de eerste plaats mag u niet trouwen met uw kinderen en hun afstammelingen. U mag ook niet trouwen met uw ouders of grootouders, en evenmin met uw broers of zussen.
  • U mag trouwen met uw oom of tante, of uw neef of nicht, maar dan moet u toelating krijgen van de minister van Justitie.
  • Met alle andere verwanten mag u wel trouwen. U kan dus trouwen met aangetrouwde familie (schoonbroer of -zus) of met uw kozijns (de kinderen van uw ooms/tantes).
  • Ook bij adoptie ontstaan er heel wat van deze zogenaamde huwelijksbeletselen. Deze zijn echter veel ruimer.
 • U en uw partner mogen niet nog gebonden zijn door een ander huwelijk. U kan dus pas hertrouwen als de echtscheidingsprocedure voorbij is.
 • U en uw partner moeten beiden toestemmen. Een gedwongen huwelijk is niet geldig. Als uw partner evenwel leugens zou verteld hebben om met u te kunnen trouwen, betekent dit niet dat het huwelijk ongeldig is. Als u trouwt met een partner die u vertelde miljardair te zijn en opeens straatarm blijkt te zijn, kan u slechts de echtscheiding aanvragen.
 • Het mag niet gaan om een schijnhuwelijk. Dit is een huwelijk waarbij het enkel de bedoeling is om aan een van de partners bepaalde verblijfsvoordelen te geven.

Wat moet ik doen om te trouwen?

Om te trouwen moet u een aanvraag indienen bij de Burgerlijke Stand van uw woonplaats. U moet een aantal documenten meebrengen, zoals uw geboorteakte. Het is in principe niet vereist dat u beiden aanwezig bent bij de aangifte.

Na een wachttijd van twee weken zal u worden uitgenodigd om het huwelijk te voltrekken op het gemeentehuis. U en uw partner moeten allebei aanwezig zijn en elk vergezeld zijn van twee getuigen. Het huwelijk is voltrokken zodra u beiden uw ja-woord hebt gegeven.

In bepaalde omstandigheden kan u toelating krijgen om zonder aangifte te trouwen. Dat kan bijvoorbeeld als u op uw sterfbed zou willen trouwen.

Zoekt u juridische bijstand? Gebruik de functie post uw zaak.