Subsidie

Subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een non-commerciële organisatie ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Als het economisch belang van een te starten activiteit wel voor de hand ligt, spreekt men meestal van investeringspremie. De term subsidie is een verzamelnaam voor het de instrumenten die de overheid gebruikt om zaken van maatschappelijk belang te stimuleren. Vormen van subsidie zijn onder meer: achtergesteld krediet, fiscale kortingen, garanties en investeringspremies.