Strafrecht ondernemingen

Strafzaken binnen ondernemingen: voor de wet van 04.05.1999 op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon kwamen enkel natuurlijke personen in aanmerking voor strafrechtelijke aansprakelijkheid en veroordeling. Uit het wetboek Strafrecht: artikel 5: artikel 5 SW bepaalt als volgt : "Een rechtspersoon is strafrechterlijk verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel diegene die de zwaarste fout heeft begaan worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld. " Voorbeelden: milieuovertredingen, transportovertredingen, diefstal van goederen, enz.