Strafrecht natuurlijke personen

Deze subcategorie van Strafrecht bevat het recht met betrekking tot strafzaken van personen zoals slagen en verwondingen, verkrachting, mishandeling, drugsdelicten, racisme, valsheid in geschrifte, hacking, diefstal, omkoping, smaad, geweld, abortus, stalking, vandalisme, dronkenschap, euthanasie, wapenbezit, ...