Stedenbouw - ruimtelijke ordening

Stedenbouwrecht en ruimtelijke ordening bevat het recht met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw. Juridische kwesties zoals zonevreemdewoningen, bouwmisdrijven, bouwaanvragen, verkavelingen, attesten, onteigeningen, komen vaak voor.